Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề dược được tính trước khi có bằng hay sau khi có bằng?

Ngày hỏi:09/12/2019

Em có thắc mắc là em vừa tốt nghiệp liên Thông đại học dược, em muốn làm chứng chỉ hành nghề dược. Vậy thì thời gian kinh nghiệm làm chứng chỉ hành nghề dược được tính trước hay sau khi em có bằng? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề dược được tính trước khi có bằng hay sau khi có bằng?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 13 Luật Dược 2016: Thì thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược được quy định như sau:

   2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:

   a) Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này thì không yêu cầu thời gian thực hành nhưng phải cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;

   b) Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ; c) Đối với người có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều 13 của Luật này thì thời gian thực hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”

   Bên cạnh đó, theo Điểm d và đ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về những giấy tờ trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược có ghi nhận:

   d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận thời gian thực hành theo quy định tại Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp thực hành tại nhiều cơ sở, thời gian thực hành được tính là tổng thời gian thực hành tại các cơ sở nhưng phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành của từng cơ sở đó;

   đ) Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược với phạm vi hoạt động khác nhau và yêu cầu thời gian thực hành, cơ sở thực hành chuyên môn khác nhau thì hồ sơ phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn và nội dung thực hành chuyên môn của một hoặc một số cơ sở đáp ứng yêu cầu của mỗi phạm vi, vị trí hành nghề. Trường hợp các phạm vi hoạt động chuyên môn có cùng yêu cầu về thời gian thực hành và cơ sở thực hành chuyên môn thì không yêu cầu phải có Giấy xác nhận riêng đối với từng phạm vi hoạt động chuyên môn;”

   => Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì thời gian thực hành chuyên môn được xác định khi bạn làm việc thực tế có thể trước hoặc sau khi được cấp bằng, được xác nhận bằng hợp đồng lao động, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thỏa thuận làm việc của bạn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chứng chỉ hành nghề dược
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn