Thời gian vận động đóng góp tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt là bao lâu?

Ngày hỏi:19/10/2020

Hiện các tỉnh miền Trung đang gồng mình chống chọi với thiên tai, cụ thể là bão lũ, sạt lở đất. Cho hỏi trường hợp thành lập Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ theo quy định của pháp luật, thì thời gian vận động đóng góp tiền, hàng cứu trợ là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 7 Nghị định 64/2008/NĐ-CP quy định về thời gian vận động đóng góp như sau:

   - Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp trung ương, cấp tỉnh kéo dài không quá 60 ngày, kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động đóng góp.

   - Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp huyện và các tổ chức, đơn vị khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép, kéo dài không quá 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu cuộc vận động đóng góp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn