Thời hiệu tranh chấp về khám, chữa bệnh

Ngày hỏi:25/10/2015

Trường hợp bệnh nhân đến cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) mà bị tổn hại về sức khỏe thì có quyền kiện cơ sở KCB không? Nếu hậu quả xảy ra quá lâu sau khi KCB thì có được quyền kiện?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định: Tranh chấp về KCB là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong KCB giữa các đối tượng sau: người bệnh, người đại diện của người bệnh; người hành nghề; cơ sở KCB.


   Khi phát sinh tranh chấp, các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp. Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp về KCB là 5 năm, kể từ khi sự việc xảy ra.


   Như vậy, theo quy định này, bất kể thời gian KCB là bao lâu nhưng khi việc KCB đó phát sinh hậu quả thì các bên có quyền khởi kiện trong vòng 5 năm kể từ khi phát sinh hậu quả đó.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn