Thu hồi chứng chỉ hành nghề y do không cập nhật kiến thức y khoa

Ngày hỏi:04/10/2018

Em là sinh viên trường y, em đang tìm hiểu các quy định về khám chữa bệnh. Theo em được biết khi hành nghề mà không cập nhật kiến thức y khoa sẽ bị thu hồi chứng chỉ. Anh chị cho em hỏi theo quy định của pháp luật thì không cập nhật kiến thức y khoa trong thời gian bao lâu thì bị thu hồi chứng chỉ? Bên cạnh đó về trách nhiệm đào tạo và thời gian đào tạo như thế nào? Mong anh chị tư vấn giúp em.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật khám chữa bệnh 2009:

   "1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:
   ...
   đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;"

   Tại Điều 4 Thông tư 22/2013/TT-BYT, quy định trách nhiệm đào tạo liên tục như sau:

   - Cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế phải có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm.

   - Việc thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục là một trong những tiêu chí để thủ trưởng đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quá trình phát triển nghề nghiệp của cán bộ y tế.

   - Cán bộ y tế là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không thực hiện đủ nghĩa vụ đào tạo trong 2 năm liên tiếp theo quy định tại Thông tư này còn bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

   - Cán bộ y tế đang tham gia các khóa đào tạo dài hạn trong và ngoài nước liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận không phải thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục theo Thông tư này.

   - Người đứng đầu cơ sở y tế có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ y tế được tham gia các khóa đào tạo liên tục.

   Thời gian đào tạo liên tục:

   - Cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 48 tiết học trong 2 năm liên tiếp.

   - Cán bộ y tế không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 120 tiết học trong 5 năm liên tiếp, trong đó mỗi năm tối thiểu 12 tiết học.

   - Cán bộ y tế tham gia các hình thức đào tạo liên tục khác nhau được cộng dồn để tính thời gian đào tạo liên tục.

   Như vậy, người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Về trách nhiệm và thời gian đào tạo liên tục như đã phân tích ở trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề do không cập nhật kiến thức y khoa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cập nhật kiến thức y khoa
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn