Thu hồi giấy phép hành nghề y tế

Ngày hỏi:25/11/2013

Trên địa bàn tôi đang sinh sống có nhiều cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có một cơ sở vi phạm quy định nên phải đình chỉ việc khám chữa bệnh. Thực tế cơ sở này vẫn hoạt động nên tôi và các hộ kinh doanh muốn luật gia nêu rõ hơn những quy định của Nhà nước về các thủ tục thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh và Thông tư 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề được quy định cụ thể như sau: Khi phát hiện một trong các trường hợp vi phạm quy định tại (khoản 1 Điều 29 Luật Khám, chữa bệnh), cơ quan có thẩm ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề (theo mẫu quy định). Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo dấu tiếp nhận của bưu điện, người hành nghề phải nộp bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi. Trường hợp vi phạm quy định (tại điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật Khám, chữa bệnh), trước khi thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép phải có kết luận của Hội đồng chuyên môn xác định người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp người hành nghề có chứng chỉ hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác cấp nhưng có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý và thông báo về cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề đó. Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau: Cơ quan có thẩm quyền quy định (tại khoản 1, khoản 2 Điều 45 Luật Khám, chữa bệnh) ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động theo mẫu quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép hoạt động theo dấu tiếp nhận của bưu điện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải nộp bản gốc giấy phép hoạt động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi; Cơ quan ra quyết định thu hồi đăng tải thông tin về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó. Trường hợp vi phạm quy định (tại điểm b khoản 1 Điều 48 Luật Khám, chữa bệnh), trước khi thực hiện thủ tục quy định thu hồi giấy phép hoạt động, phải có kết luận của đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện theo quy định tại điều 43 của Luật Khám, chữa bệnh.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giấy phép hành nghề
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn