Thủ tục chuyển tiếp điều trị Methadone trên cùng trên địa bàn được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:29/05/2017

Thủ tục chuyển tiếp điều trị Methadone trên cùng trên địa bàn được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là Hoàng Quyết, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Dược Hà Nội. Trong học kỳ này, em được tìm hiểu về việc sử dụng thuốc Methadone trong các cơ sở cai nghiện. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ. Anh chị cho em hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục chuyển tiếp điều trị Methadone trên cùng trên địa bàn được tiến hành ra sao? Văn bản nào điều chỉnh nội dung này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cảm ơn anh chị rất nhiều! Võ Hoàng Quyết (quyethoang***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục chuyển tiếp điều trị Methadone trên cùng trên địa bàn được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 14/2015/TT-BYT về Quản lý thuốc Methadone. Theo đó, trường hợp người bệnh phải nằm điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không cung cấp dịch vụ điều trị Methadone nhưng cùng trên địa bàn với cơ sở điều trị Methadone mà người bệnh đang điều trị:

   a) Người bệnh làm đơn đề nghị được uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu số 1 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cơ sở điều trị Methadone;

   b) Bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị được uống thuốc Methadone của người bệnh, trong đó xác nhận thông tin bệnh nhân không có chống chỉ định sử dụng thuốc Methadone. Đối với các trường hợp bệnh lý đặc biệt cần hội chẩn thì tổ chức hội chẩn theo quy định tại Điều 56 Luật khám bệnh, chữa bệnh;

   c) Căn cứ đơn đề nghị được uống thuốc Methadone và xác nhận không có chống chỉ định sử dụng thuốc Methadone của bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bác sỹ của cơ sở điều trị Methadone kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

   d) Căn cứ đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm:

   - Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho nhân viên y tế được người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone giao nhiệm vụ chuyển thuốc (sau đây gọi tắt là người giao thuốc Methadone) để chuyển thuốc Methadone tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh;

   - Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày;

   đ) Người giao thuốc Methadone có trách nhiệm mang các giấy tờ sau khi chuyển thuốc Methadone cho người bệnh:

   - Giấy giới thiệu của cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone;

   - Đơn thuốc Methadone;

   - Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh.

   e) Người giao thuốc trực tiếp theo dõi việc uống thuốc Methadone của người bệnh và ký vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh;

   g) Sau khi người bệnh kết thúc quá trình điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở điều trị Methadone tiếp tục điều trị cho người bệnh theo quy định hiện hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục chuyển tiếp điều trị Methadone trên cùng trên địa bàn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 06/2014/TT-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn