Thủ tục thi tuyển công chức thuộc Bộ Y tế

Ngày hỏi:09/09/2019

Liên quan đến thủ tục hành chính tổ chức cán bộ của Bộ Y tế, Ban biên tập cho tôi hỏi Quyết định mới quy định thủ tục thi tuyển công chức thuộc Bộ Y tế bao gồm những giai đoạn nào? Mong nhận được sự phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thủ tục 17 ban hành kèm theo Quyết định 3858/QĐ-BYT 2019 quy định về thủ tục thi tuyển công chức thuộc Bộ Y tế, cụ thể fồm các bước như sau:

   Bước 1: Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (khoản 8 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) (sau đây viết gọn là: Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018)

   Bước 2: Tổ chức tuyển dụng công chức (khoản 3, khoản 4, khoản 9, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; khoản 1, Điều 7, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức)

   Bước 3: Thông báo kết quả tuyển dụng công chức (khoản 10 Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018)

   Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển (Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2015/TT-BNV)

   Bước 5: Ra quyết định tuyển dụng (Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 03/2015/TT-BNV)

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn