Thực hiện phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế

Ngày hỏi:29/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thực hiện phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 4911/QĐ-BYT năm 2019 thì thực hiện phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế như sau:

   1. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê, đơn vị được giao trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê thực hiện việc phổ biến theo thời gian và hình thức đã được phê duyệt tại Lịch phổ biến thông tin thống kê.

   2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và bố trí kinh phí cho việc việc thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê.

   Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

   Trên đây là quy định về thực hiện phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thông tin thống kê
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn