Tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh

Ngày hỏi:28/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh

   được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   Mục

   Tổn thương

   III.

   Ổ khuyết não, ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh

   Tỷ lệ %

   1.

   Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não đường kính nhỏ hơn 2cm

   21 - 25

   2.

   Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não đường kính từ 2cm đến 5cm

   26 - 30

   3.

   Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não đường kính lớn hơn 5cm đến 10cm

   31-35

   4.

   Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não đường kính lớn hơn 10cm

   36-40

   5.

   Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não thông hoặc gây biến đổi hình thể não thất

   41

   6.

   Máu tụ ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng đã điều trị không có di chứng thần kinh

   11-15

   7.

   Máu tụ ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng đã điều trị còn ổ dịch không có di chứng thần kinh

   16-20

   8.

   Chảy máu dưới màng nhện đã điều trị không có di chứng thần kinh

   11 -15

   9.

   Chấn thương, vết thương não gây rò động - tĩnh mạch không gây di chứng chức năng

   16-20

   10.

   Tổn thương não có từ trước đã ổn định sau đó lại bị tổn thương: Tính tỷ lệ % TTCT của tổn thương mới

   * Ghi chú: Mục III:

   - Các tổn thương còn hình ảnh tổn thương trên chẩn đoán hình ảnh thì được tính tỷ lệ % TTCT như trên.

   - Những tổn thương không còn hình ảnh tổn thương trên chẩn đoán hình ảnh thì tính tỷ lệ % TTCT tại thời điểm giám định như sau:

   - Từ mục III.1 đến III.5:

   + Không phải mổ: 5-8%.

   + Phải mổ: 11 -15%.

   - Từ mục III.6 đến III.7:

   + Máu tụ ngoài màng cứng: 5%.

   + Máu tụ dưới màng cứng: 8%,

   - Mục III.8: 8-10%.

   - Nếu nhiều tổn thương do 1 lần tác động gây ra, cộng tỷ lệ % TTCT của các tổn thương theo phương pháp cộng tại Thông tư. Mỗi tổn thương được tính tỷ lệ % TTCT ở mức tối thiểu của khung tỷ lệ % TTCT.

   - Nếu có nhiều ổ tổn thương trong não ở các vị trí khác nhau thì tính tổng đường kính các ổ tổn thương cộng lại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn