Tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tủy

Ngày hỏi:28/11/2019

Liên quan đến việc xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tủy được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tủy được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   Mức

   Tổn Thương

   Tỷ lệ

   VI.

   Tổn thương tủy

   1.

   Tổn thương hồi phục hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn

   5-7

   1

   Tổn thương tủy toàn bộ kiểu khoanh đoạn

   2.1.

   Tổn thương nón tủy không hoàn toàn

   36-40

   2.2.

   Tổn thương nón tủy toàn bộ (mất cảm giác vùng đáy chậu, rối loạn cơ tròn, không liệt hai chi dưới)

   55

   2.3.

   Tổn thương tủy thắt lưng toàn bộ kiểu khoanh đoạn

   96

   2.4.

   Tổn thương tủy ngực toàn bộ kiểu khoanh đoạn

   97

   2.5.

   Tổn thương tủy cổ toàn bộ kiểu khoanh đoạn

   99

   2.6.

   Tổn thương nửa tủy toàn bộ (hội chứng Brown - Sequard, tủy cổ C4)

   89

   3.

   Tổn thương tủy gây liệt đơn thuần: Áp dụng tỷ lệ % TTCT Mục V.2.

   4.

   Tổn thương tủy gây mất cảm giác kiểu đường dẫn truyền

   4.1.

   Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống

   26-30

   4.2.

   Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống (dưới khoanh đoạn ngực T5)

   31 - 35

   4.3.

   Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người

   31 -35

   4.4.

   Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người

   45

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định pháp y
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn