Tỉ lệ tổn thương cơ thể do rối loạn cơ tròn là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:29/11/2019

Liên quan đến việc giám định tổn thương cơ thể trong giám định pháp y, nhờ tư vấn giúp tôi tỉ lệ tổn thương cơ thể do rối loạn cơ tròn là bao nhiêu %? Cảm ơn rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỉ lệ tổn thương cơ thể do rối loạn cơ tròn được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn Thương

   Tỉ lệ

   Rối loạn cơ tròn

   1.

   Đại tiểu tiện không tự chủ không thường xuyên

   31-35

   2.

   Khó đại tiểu tiện

   31-35

   3.

   Bí đại tiểu tiện

   55

   4.

   Đại tiểu tiện không tự chủ thường xuyên (đại tiểu tiện dầm dề)

   61

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn