Tỉ lệ tổn thương cơ thể do vết thương thành tim được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:30/11/2019

Tìm hiểu quy định về xác định mức độ, tỉ lệ tổn thương cơ thể. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tỉ lệ tổn thương cơ thể do vết thương thành tim được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỉ lệ tổn thương cơ thể do vết thương thành tim được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   Tỷ lệ

   1.

   Vết thương thành tim

   1.1.

   Đã điều trị phẫu thuật ổn định, chưa có biến chứng

   31-35

   1.2.

   Có biến chứng nội khoa (loạn nhịp, suy tim, phình hoặc giả phình thất...)

   1.2.1.

   Suy tim độ I hoặc các rối loạn nhịp tim điều trị nội khoa có kết quả

   36-40

   1.2.2.

   Suy tim độ I kèm các rối loạn nhịp tim điều trị nội khoa không kết quả phải đặt máy tạo nhịp

   41 -45

   1.2.3.

   Suy tim độ II

   41 -45

   1.2.4.

   Suy tim độ II kèm các rối loạn nhịp tim điều trị nội khoa không kết quả phải đặt máy tạo nhịp

   46-50

   1.2.5.

   Suy tim độ III hoặc rối loạn nhịp tim có chỉ định đặt máy tạo nhịp

   61-63

   1.2.6.

   Suy tim độ IV

   71-73

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định pháp y
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn