Tiêm vắc xin làm trẻ tử vong bồi thường thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2019

Mới đây có hai trẻ ở Nghệ An tử vong sau khi tiêm vắc xin, vậy cho hỏi trong trường hợp này ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại? Và mức bồi thường như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêm vắc xin làm trẻ tử vong bồi thường thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định: Khi sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch nếu xảy ra tai biến nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại.

   Như vậy, khi trẻ tử vong khi tiêm vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch thì Nhà nước có trách nhiệm phải bồi thường. Còn nếu tử vong không thuộc trường hợp trên Nhà nước không có trách nhiệm bồi thường.

   Mức bồi thường trong trường hợp tử vong khi tiêm vắc xin được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 104/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

   - Các chi phí do phải khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trước khi tử vong;

   - Chi phí mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định. Hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Như vậy nhà nước hỗ trợ việc mai táng phí là 14.900.000 đồng.

   - Chi bù đắp tổn thất về tinh thần là 100.000.000 đồng cho thân nhân của người bị thiệt hại;

   - Các chi phí do thu nhập bị mất hoặc giảm sút.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  TT56/BCA-Điều 3. Nguy&#234;n tắc trang bị phương tiện ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y cho lực lượng d&#226;n ph&#242;ng, lực lượng ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y cơ sở, lực lượng ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y chuy&#234;n ng&#224;nh<br/>1. Tu&#226;n thủ quy định tại Th&#244;ng tư n&#224;y v&#224; c&#225;c quy định kh&#225;c của ph&#225;p luật c&#243; li&#234;n quan.<br/>2. Bảo đảm n&#226;ng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y của lực lượng d&#226;n ph&#242;ng, lực lượng ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y cơ sở, lực lượng ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y chuy&#234;n ng&#224;nh.<br/>3. Bảo đảm tiết kiệm, hợp l&#253;, đ&#250;ng ti&#234;u chuẩn, đ&#250;ng mục đ&#237;ch, đ&#250;ng đối tượng sử dụng.<br/>4. Ph&#249; hợp với điều kiện ng&#226;n s&#225;ch của c&#225;c địa phương trong từng giai đoạn v&#224; ph&#249; hợp với điều kiện, khả năng bảo đảm kinh ph&#237; của từng cơ sở.<br/>Chương II<br/>TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PH&#210;NG CH&#193;Y V&#192; CHỮA CH&#193;Y CHO LỰC LƯỢNG D&#194;N PH&#210;NG, LỰC LƯỢNG PH&#210;NG CH&#193;Y V&#192; CHỮA CH&#193;Y CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PH&#210;NG CH&#193;Y V&#192; CHỮA CH&#193;Y CHUY&#202;N NG&#192;NH<br/>Điều 4. Danh mục phương tiện ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y trang bị cho lực lượng d&#226;n ph&#242;ng<br/>1. Danh mục phương tiện ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y trang bị cho đội d&#226;n ph&#242;ng, cụ thể như sau:<br/>STT DANH MỤC ĐƠN VỊ T&#205;NH SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU NI&#202;N HẠN SỬ DỤNG<br/>1. Kh&#243;a mở trụ nước (trang bị cho địa b&#224;n c&#243; trụ cấp nước chữa ch&#225;y đ&#244; thị) Chiếc 01 Hỏng thay thế<br/>2. B&#236;nh bột chữa ch&#225;y x&#225;ch tay loại 8kg B&#236;nh 05 Theo quy định của nh&#224; sản xuất<br/>3. B&#236;nh kh&#237; CO2 chữa ch&#225;y x&#225;ch tay loại 5kg B&#236;nh 05 Theo quy định của nh&#224; sản xuất<br/>4. Mũ chữa ch&#225;y Chiếc 01 người/01 chiếc 03 năm<br/>5. Quần &#225;o chữa ch&#225;y Bộ 01 người/01 bộ 02 năm<br/>6. Găng tay chữa ch&#225;y Đ&#244;i 01 người/01 đ&#244;i Hỏng thay thế<br/>7. Ủng chữa ch&#225;y Đ&#244;i 01 người/01 đ&#244;i Hỏng thay thế<br/>8. Đ&#232;n pin chuy&#234;n dụng Chiếc 02 Hỏng thay thế<br/>9. C&#226;u li&#234;m, bồ c&#224;o Chiếc 02 Hỏng thay thế<br/>10. D&#226;y cứu người Cuộn 02 Hỏng thay thế<br/>11. Hộp sơ cứu (k&#232;m theo c&#225;c dụng cụ cứu thương) Hộp 01 Hỏng thay thế<br/>12. Thang chữa ch&#225;y Chiếc 01 Hỏng thay thế<br/>13. Loa pin Chiếc 02 Hỏng thay thế<br/>14. Khẩu trang lọc độc Chiếc 01 người/01 chiếc Hỏng thay thế<br/>2. T&#249;y theo đặc điểm từng địa b&#224;n v&#224; khả năng bảo đảm ng&#226;n s&#225;ch của c&#225;c địa phương, lực lượng d&#226;n ph&#242;ng c&#243; thể được trang bị th&#234;m c&#225;c loại phương tiện ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y, như m&#225;y bơm chữa ch&#225;y, bộ đ&#224;m cầm tay, mặt nạ ph&#242;ng độc lọc độc, mặt nạ ph&#242;ng độc c&#225;ch ly v&#224; một số loại phương tiện ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y cần thiết kh&#225;c.<br/>3. Căn cứ v&#224;o định mức trang bị cho lực lượng d&#226;n ph&#242;ng quy định tại Khoản 1 v&#224; Khoản 2 Điều n&#224;y, Gi&#225;m đốc C&#244;ng an tỉnh, th&#224;nh phố trực thuộc Trung ương hoặc Gi&#225;m đốc Cảnh s&#225;t ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y tỉnh, th&#224;nh phố trực thuộc Trung ương đề nghị với Ủy ban nh&#226;n d&#226;n c&#249;ng cấp để tr&#236;nh Hội đồng nh&#226;n d&#226;n quyết định trang bị phương tiện ph&#242;ng ch&#225;y v&#224; chữa ch&#225;y cho lực lượng d&#226;n ph&#242;ng ph&#249; hợp với điều kiện ng&#226;n s&#225;ch địa phương.<br/>T&#244;i đ&#227; li&#234;n lạc với ca pccc cấp tr&#234;n xin tư vẫn v&#224; đ&#227; được đồng &#253; mua bổ sung tối thiểu bằng 10-&gt;15 bộtrang phục. Vậy c&#243; vi phạm ph&#225;p luật kh&#244;ng, v&#224; điều khoản trang bị tối thiểu ở đ&#226;u chỉ gi&#250;p t&#244;i. xin cảm ơn
  chu xuân thành (7 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn