Tiêu chuẩn chung để xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

Ngày hỏi:18/11/2020

Xin hỏi theo quy định mới nhất thì tiêu chuẩn chung để xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 7 Thông tư 16/2020/TT-BYT (Có hiệu lực từ 12/12/2020) quy định về tiêu chuẩn chung để xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông gồm có:

   - Có thời gian công tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại từ 20 năm trở lên.

   - Được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng.

   - Được tặng 01 Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có liên quan đến lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc 02 bằng khen của Trung ương Hội nghề nghiệp lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc 05 giấy khen của Tỉnh hội nghề nghiệp lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc 05 giấy khen cấp sở, ngành liên quan đến công tác bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền.

   Như vậy, đối tượng muốn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông phải đáp ứng 03 tiêu chuẩn chung nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn