Tiêu chuẩn chung đối với cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh

Ngày hỏi:25/09/2019

Chào mọi người, hiện tôi được biết Hà Tĩnh vừa có văn bản mới ban hành liên quan đến chức danh của đơn vị sự nghiệp ngành Y tế. Vậy, cho hỏi chi tiết pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn chung đối với cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh? Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn chung đối với cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh được quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND (Có hiệu lực từ 05/10/2019), cụ thể như sau:

   Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

   - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, lệch lạc, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng; bảo vệ và chấp hành các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

   - Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tuyệt đối sự điều động; phân công của tổ chức, của cơ quan, đơn vị;

   - Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tận tụy với công việc, đoàn kết nội bộ;

   - Luôn có ý thức gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm;

   - Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị;

   - Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, năng lực công tác; biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, quần chúng và Nhân dân;

   - Có trách nhiệm, ý thức chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động; được quần chúng tín nhiệm;

   - Không vi phạm các quy định về chính trị trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

   Về năng lực lãnh đạo, quản lý:

   - Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo; lập thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

   - Có năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị;

   - Có khả năng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí công tác được phân công; tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo;

   - Có khả năng tham mưu đề xuất với lãnh đạo Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) về công tác chuyên môn; khả năng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch... trong phạm vi, lĩnh vực được phân công;

   - Có uy tín, khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến, trong sạch, vững mạnh. Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, phân nhiệm công việc cho công chức, viên chức và người lao động phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

   Về hiệu quả công tác:

   - Hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác thực hiện, hoàn thành tốt, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ;

   - Có ít nhất 05 năm tính đến thời điểm bổ nhiệm được đánh giá xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó đối với cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp có ít nhất 01 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   - Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc phụ trách xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn