Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính lên bác sĩ cao cấp

Ngày hỏi:31/10/2019

Công tác trong ngành y. Liên quan đến quy định pháp luật. Ban biên tập cho hỏi: Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính lên bác sĩ cao cấp được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính lên bác sĩ cao cấp quy định tại Mục I Công văn 4545/BYT-TCCB về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 do Bộ Y tế ban hành, có quy định:

   Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

   - Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

   - Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự xét.

   - Được cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ba năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

   - Có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư lĩnh vực y học.

   - Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét thăng hạng.

   - Đang giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), mà số V.08.01.02.

   - Có đủ tiêu chuẩn bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn