Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II

Ngày hỏi:02/12/2019

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV, cụ thể như sau:

   - Có trình độ thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật y học;

   - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn