Tổ chức nào được đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn?

Ngày hỏi:11/10/2016

Tổ chức nào được đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Tôi rất thắc mắc về tổ chức nào được đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của tôi là nhi***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức được đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đã được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, tổ chức được đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được quy định như sau:

   1. Cơ sở được đứng tên đăng ký lưu hành mới chế phẩm bao gồm:

   a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước là chủ sở hữu chế phẩm hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam mà thương nhân đó là chủ sở hữu chế phẩm;

   b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký;

   c) Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký.

   2. Trường hợp đăng ký lưu hành bổ sung, gia hạn số đăng ký lưu hành và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, cơ sở được đứng tên đăng ký lưu hành là chủ sở hữu số đăng ký lưu hành.

   3. Trường hợp chủ sở hữu chế phẩm cho phép cơ sở được mình ủy quyền tiếp tục ủy quyền cho cơ sở khác được đứng tên đăng ký chế phẩm thì phải ghi rõ nội dung cho phép ủy quyền lại trong Giấy ủy quyền.

   4. Trường hợp chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền cho hai hay nhiều cơ sở ở Việt Nam đăng ký cùng một chế phẩm, Bộ Y tế chỉ tiếp nhận và giải quyết cho cơ sở đăng ký đầu tiên có Giấy ủy quyền hợp lệ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về t tổ chức được đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế phẩm diệt côn trùng
  Đăng ký lưu hành
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn