Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

Ngày hỏi:21/02/2019

Qua tìm hiểu thì tôi có biết Chủ tịch Hội đồng cũng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thế thì dựa trên những quyền hạn của họ thì các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm gì? Mong sớm nhận được phản hồi.

Châu Bùi - Vĩnh Long

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ 15/03/2019, có quy định trách nhiệm của các thành viên Hội đồng:

   a) Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ chức và chủ trì các hoạt động của Hội đồng.

   b) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội có trách nhiệm:

   - Hướng dẫn và kiểm tra người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật hoàn thiện hồ sơ xác định mức độ khuyết tật;

   - Tham khảo ý kiến của cơ sở giáo dục về thông tin của người được xác định mức độ khuyết tật nếu người đó đang đi học, bao gồm những khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này; mời đại diện cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp xã (nơi đối tượng học tập) dự họp xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng (nếu cần thiết);

   - Điền Phiếu xác định mức độ khuyết tật theo Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này trên cơ sở kết luận của Hội đồng;

   - Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng;

   - Xây dựng các văn bản, hoàn chỉnh, lưu giữ hồ sơ, văn bản của Hội đồng;

   - Thực hiện nhiệm vụ khác do của Chủ tịch Hội đồng phân công.

   c) Trạm trưởng trạm y tế cấp xã có trách nhiệm:

   - Cung cấp thông tin về chuyên môn y tế liên quan đến người khuyết tật cho Hội đồng;

   - Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

   d) Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia xác định mức độ khuyết tật; tham dự các cuộc họp của Hội đồng và thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn