Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng trong hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

Ngày hỏi:02/11/2019

Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng trong hoạt động kiểm dịch y tế biên giới được quy định như thế nào theo văn bản mới nhất? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Thông tư 28/2019/TT-BYT (Có hiệu lực từ 10/12/2019) hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới thì nội dung này được quy định như sau:

   Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng:

   1. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.

   2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.

   3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.

   4. Phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động kiểm dịch y tế với các Bộ, ngành, các cơ quan truyền thông đại chúng và quốc tế theo quy định.

   5. Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, báo cáo trực tuyến về hoạt động kiểm dịch y tế biên giới.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kiểm dịch
  Kiểm dịch thực vật
  Kiểm dịch gia súc
  Kiểm dịch động vật
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn