Trách nhiệm của người hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bệnh nhân xảy ra tai biến

Ngày hỏi:07/10/2016

Trách nhiệm của người hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bệnh nhân xảy ra tai biến được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hùng Phương. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi đang làm việc ở phòng khám tư của bác sĩ X. Trong một lần, tôi có thấy bác sĩ X tiêm thuốc hạ sốt cho bệnh nhân nhưng người này bị tai biến dẫn đến nôi ói và co giật. Người nhà bệnh nhân có đưa người này tới nhưng bác sĩ X lại từ chối trách nhiệm. Cho tôi hỏi, trường hợp người bệnh bị tai biến thì bác sĩ không chịu trách nhiệm gì sao? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật qua email phuonghh***gmail.com. Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của người hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bệnh nhân xảy ra tai biến được quy định tại Điều 76 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể như sau:

   1. Trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

   Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật.

   2. Ngoài việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

   3. Trường hợp xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 73 của Luật này thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của người hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bệnh nhân xảy ra tai biến. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn