Trách nhiệm của Sở Y tế trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện y học cổ truyền

Ngày hỏi:14/10/2019

Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm như thế nào trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện y học cổ truyền? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều Điều 3 Quyết định 4602/QĐ-BYT năm 2019 quy định trách nhiệm của sở y tế trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện y học cổ truyền, cụ thể như sau:

   - Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế các bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố trực thuộc Sở Y tế không thuộc danh sách phân công kiểm tra chéo năm 2019 của Bộ Y tế, bao gồm bệnh viện y học cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh, trừ bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; báo cáo đầy đủ quá trình tổ chức triển khai thực hiện, kết quả kiểm tra, đánh giá cho Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh);

   - Thành lập đoàn kiểm tra và cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố khác theo hướng dẫn và phân công của Bộ Y tế; đồng thời cử cán bộ giám sát các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh khác đến kiểm tra trên địa bàn tỉnh;

   - Công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 của đoàn kiểm tra do bệnh viện y học cổ truyền tỉnh khác đến kiểm tra, đánh giá.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn