Trách nhiệm của tổ chức được chỉ định kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

Ngày hỏi:03/11/2018

Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật về các hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, trách nhiệm của tổ chức được chỉ định kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Ngọc Toàn (toan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của tổ chức được chỉ định kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu được quy định tại Khoản 2 Mục IV Thông tư 05/2007/TT-BYT như sau:

   - Thực hiện việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực, phạm vi được chỉ định;

   - Tổ chức được chỉ định căn cứ vào quy trình kiểm tra, tiêu chuẩn Việt Nam, các tiêu chuẩn quốc tế và những quy định khác về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để tiến hành kiểm tra;

   - Báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) về những lô thực phẩm nhập khẩu không đạt chất lượng;

   - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do mình thực hiện;

   - Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu trong phạm vi được chỉ định theo đúng tiến độ khi có yêu cầu đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Duy trì các điều kiện đối với tổ chức được chỉ định, thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị đo lường, thử nghiệm của mình theo các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế;

   - Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm và sổ sách có liên quan theo quy định của Nhà nước và xuất trình khi cơ quan có trách nhiệm yêu cầu.

   - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Mục V của Thông tư này.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của tổ chức được chỉ định kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 05/2007/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn