Trách nhiệm của viện, bệnh viện và cơ sở thực hành liên quan trong việc đào tạo bác sĩ nội trú

Ngày hỏi:30/07/2019

Liên quan đến việc đào tạo bác sĩ nội trú. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì trách nhiệm của viện, bệnh viện và cơ sở thực hành liên quan trong việc đào tạo bác sĩ nội trú được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của viện, bệnh viện và cơ sở thực hành liên quan trong việc đào tạo bác sĩ nội trú quy định tại Điều 22 Quyết định 19/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   1. Các viện, bệnh viện và cơ sở thực hành khác tham gia đào tạo được trường đại học đề nghị và Bộ Y tế công nhận có trách nhiệm cùng tham gia đào tạo với trường đại học đảm bảo kế hoạch nhiệm vụ được phân công.

   2. Các viện, bệnh viện và cơ sở thực hành khác có thể là cơ quan phối hợp với trường đại học trong việc giảng dạy chuyên môn cho học viên khi được yêu cầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn