Trách nhiệm của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Ngày hỏi:04/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia có những trách nhiệm gì? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Quyết định 5074/QĐ-BYT năm 2019 quy định trách nhiệm của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia như sau:

   - Ban hành quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định về thủ tục hành chính đã được Bộ Y tế công bố.

   - Công khai kết quả thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế.

   - Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

   - Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong việc sửa chữa, bảo hành, bảo trì, nâng cấp và phát triển hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

   - Thông báo sự cố lỗi hệ thống cho Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế hoặc Tổng Cục hải quan biết để khắc phục hệ thống (nếu có).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn