Trách nhiệm Hội đồng tư vấn lĩnh vực trang thiết bị y tế trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Ngày hỏi:04/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm Hội đồng tư vấn lĩnh vực trang thiết bị y tế trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Quyết định 5074/QĐ-BYT năm 2019 quy định trách nhiệm của Hội đồng tư vấn lĩnh vực trang thiết bị y tế trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia như sau:

   Nghiên cứu, thẩm định các hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nói trên theo quy định, trình cấp có thẩm quyền ban hành Số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do, tiếp nhận công bố theo quy định.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn