Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được quy định như thế nào tại Pháp lệnh 2003?

Ngày hỏi:16/11/2018

Bên cạnh sự tự ý thức của người dân thì cần lắm sự can thiệp từ các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên tôi không rõ là trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được quy định như thế nào tại Pháp lệnh 2003?

*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003, có quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như sau:

   - Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

   - Chính phủ quy định cụ thể về việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

   - Theo đó, chúng tôi thông tin thêm đến bạn thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiệm vụ:

   1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

   2. Thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm; xác minh, kết luận, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

   3. Đề xuất, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn