Trách nhiệm, quyền hạn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong việc quản lý và sử dụng Hệ thống CSDL Dược Quốc gia

Ngày hỏi:14/03/2020

Tôi đang tìm hiểu về Hệ thống CSDL Dược Quốc gia nhưng tôi chưa rõ về trách nhiệm, quyền hạn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong việc quản lý và sử dụng Hệ thống CSDL Dược Quốc gia là như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 12 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/2020/QĐ-BYT quy định trách nhiệm, quyền hạn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh như sau:

   - Ban hành quy định về đơn thuốc điện tử.

   - Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông kết nối các đơn thuốc lên hệ thống theo chuẩn liên thông đã quy định.

   - Tạo lập, cung cấp, thu hồi tài khoản, tài khoản liên thông của Hệ thống cho các đơn vị theo Điều 7 của Quy chế này.

   - Kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh có liên quan trong việc triển khai áp dụng Hệ thống.

   - Thường xuyên truy cập Hệ thống để nắm tình hình trên phạm vi cả nước, tần suất truy cập tối thiểu 2 giờ làm việc/lần.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn