Trách nhiệm, quyền hạn của Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận, huyện trong sử dụng và quản lý CSDL Dược Quốc gia

Ngày hỏi:14/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì trong quá trình quản lý và sử dụng Hệ thống CSDL Dược Quốc gia thì Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận, huyện có trách nhiệm, quyền hạn như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/2020/QĐ-BYT quy định trách nhiệm, quyền hạn của Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận, huyện như sau:

   - Thường xuyên truy cập Hệ thống để nắm tình hình triển khai thực hiện Hệ thống trên địa bàn. tần suất truy cập tối thiểu 2 giờ làm việc/lần. Đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thu hồi triệt để khi phát hiện có thuốc hết hạn sử dụng, thuốc bị thu hồi...trên Hệ thống.

   - Đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn số liệu do đơn vị quản lý.

   - Tham mưu cho Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện để chỉ đạo các đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn triển khai liên thông kết nối theo quy định.

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc liên thông kết nối trên địa bàn và báo cáo bằng văn bản về Sở y tế, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn