Trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/08/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này hay không? Mong sớm nhận đuợc sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính được quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2010/TT-BYT quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính do Bộ Y tế ban hành với nội dung như sau:

   - Người đứng đầu cơ sở có phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

   - Người được ủy quyền bởi người đứng đầu các cơ quan, tổ chức sau đây:

   + Cơ sở có phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-BYT;

   + Cơ sở có phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện;

   + Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

   + Cơ sở bảo trợ xã hội;

   + Trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

   + Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

   + Cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân.

   - Người đứng đầu và người được người đứng đầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân giao xử lý vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

   - Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. Văn bản ủy quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2, 3 Điều 5 Thông tư 01/2010/TT-BYT phải xác định rõ phạm vi, nội dung và thời hạn của việc ủy quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với người được ủy quyền.

   Người được ủy quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2, 3 Điều 5 Thông tư 01/2010/TT-BYT phải chịu trách nhiệm về việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình trước người ủy quyền và trước pháp luật. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác.

   Trên đây là nội dung trả lời về trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Bạn có thể tim hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 01/2010/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn