Trách nhiệm Trưởng phòng hành chính về việc quản lý hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế

Ngày hỏi:22/03/2019

Trách nhiệm Trưởng phòng hành chính về việc quản lý hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm Trưởng phòng hành chính về việc quản lý hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế quy định tại Điều 11 Quyết định 5242/QĐ-BYT năm 2015 Quy chế Quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử tại cơ quan Bộ Y tế, cụ thể như sau:

   - Theo dõi, phân chuyển sơ bộ văn bản đến trên hệ thống phần mềm cho các đơn vị hoặc trình Lãnh đạo Văn phòng Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trưởng phòng Hành chính phải phân chuyển/trình văn bản ngay trong ngày văn bản được đưa lên hệ thống đối với những văn bản thông thường, trong vòng 2 giờ đồng hồ đối với những văn bản khẩn - thượng khẩn - hỏa tốc - ưu tiên;

   - Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng Bộ về việc giám sát, theo dõi, đôn đốc văn thư scan, cập nhật thông tin của văn bản lên hệ thống.

   - Trường hợp không thể trực tiếp thao tác phân phối văn bản trên phần mềm, Trưởng phòng Hành chính có thể ủy quyền cho cá nhân trong phòng thao tác để việc phân phối văn bản trên phần mềm không bị gián đoạn. Cá nhân ủy quyền và cá nhân được ủy quyền phải chịu trách nhiệm về việc xử lý công việc của mình theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn