Trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc sử dụng và quản lý CSDL Dược Quốc gia

Ngày hỏi:14/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì trong quá trình quản lý và sử dụng Hệ thống CSDL Dược Quốc gia thì cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức liên quan có trách nhiệm, quyền hạn như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 16 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/2020/QĐ-BYT năm 2020 quy định trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc sử dụng và quản lý CSDL Dược Quốc gia như sau:

   - Sử dụng Hệ thống trong phạm vi được phân quyền truy cập.

   - Tuân thủ các quy định về an toàn bảo mật thông tin, quản lý vận hành và khai thác Hệ thống.

   - Trường hợp phát sinh sự cố, thông báo cho cán bộ kỹ thuật tại cơ quan để được hướng dẫn và hỗ trợ khắc phục tại chỗ.

   - Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của cơ quan vận hành trong việc xử lý sự cố và xác nhận kết quả xử lý.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn