Trưởng bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám, chữa bệnh có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Ngày hỏi:10/08/2018

Tôi tên Thanh Vân sinh sống và làm việc tại An Giang. Tôi có biết Bộ Y tế có ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Là một người làm việc cũng trong lĩnh vực y tế nên tôi cũng đang có một số vấn đề có liên quan nên nhờ sự hỗ trợ từ các bạn. Cụ thể: Trưởng bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám, chữa bệnh có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Các anh/chị giải đáp giúp tôi nhé. (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 01/10/2018, nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa hoặc trưởng bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn được quy định như sau:

   1. Nhiệm vụ:

   a) Tham mưu cho giám đốc về kiểm soát nhiễm khuẩn.

   b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

   c) Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

   d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

   2. Quyền hạn:

   a) Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa.

   b) Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đúng các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn.

   c) Đề xuất với giám đốc khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể có thành tích hoặc vi phạm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn.

   3. Người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dưới 150 giường bệnh kế hoạch không thành lập khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có nhiệm vụ và quyền hạn như trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn trừ Điểm a, Khoản 2 Điều này.

   4. Người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú, tùy theo phạm vi chuyên môn của cơ sở có nhiệm vụ triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn phù hợp.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa hoặc trưởng bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Thông tư 16/2018/TT-BYT.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn