Tỷ lệ  tổn thương cơ thể do tổn thương dạ dày được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:04/12/2019

Liên quan đến việc xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể do tổ thương một số bộ phận trên cơ thể. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương dạ dày được xác định là bao nhiêu %?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương dạ dày được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn Thương

   II.

   Tổn thương dạ dày

   Tỷ lệ

   1.

   Tổn thương gây thủng dạ dày

   1.1.

   Thủng một hoặc hai lỗ đã xử trí, không gây biến dạng dạ dày

   26-30

   1.2.

   Thủng từ ba lỗ trở lên đã xử trí, không gây biến dạng dạ dày

   31-35

   1.3.

   Thủng đã xử trí, có biến dạng dạ dày

   36-40

   1.4.

   Mở thông dạ dày

   36-40

   1.4.1.

   Mở thông dạ dày tạm thời

   16-20

   1.4.2.

   Mở thông dạ dày vĩnh viễn

   36-40

   2.

   Thủng dạ dày đã xử trí, sau đó có viêm loét phải điều trị nội khoa

   2.1.

   Thủng dạ dày đã xử trí không biến dạng, sau đó có loét phải điều trị nội khoa ổn định

   31 -35

   2.2.

   Thủng dạ dày đã xử trí có biến dạng, sau đó có loét phải điều trị nội khoa ổn định

   41 -45

   2.3.

   Thủng dạ dày đã xử trí, sau đó có loét, chảy máu phải điều trị nội khoa

   46-50

   3.

   Cắt đoạn dạ dày do chấn thương, sau phẫu thuật không viêm loét miệng nối, không thiếu máu

   3.1.

   Tổn thương phải cắt hai phần ba dạ dày

   46 -50

   3.2.

   Tổn thương phải cắt ba phần tư dạ dày

   51 -55

   4.

   Cắt đoạn dạ dày do chấn thương, sau mổ viêm loét miệng nối, thiếu máu nặng, chỉ điều trị nội khoa

   4.1.

   Tổn thương phải cắt hai phần ba dạ dày

   55

   4.2.

   Tổn thương phải cắt ba phần tư dạ dày

   56 - 60

   5.

   Cắt đoạn dạ dày do chấn thương (Mục 3), có biến chứng phải phẫu thuật lại

   61-65

   6.

   Cắt toàn bộ dạ dày do tổn thương, tạo hình dạ dày bằng ruột non, cơ thể không suy nhược hoặc suy nhược nhẹ

   66-70

   7.

   Cắt toàn bộ dạ dày do tổn thương, tạo hình dạ dày bằng ruột non, cơ thể suy nhược vừa

   71 -75

   8.

   Cắt toàn bộ dạ dày do tổn thương, tạo hình dạ dày bằng ruột non, cơ thể suy nhược nặng

   81


   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn