Tỷ lệ  tổn thương cơ thể do tổn thương thực quản được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:03/12/2019

Liên quan đến việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tỷ lệ  tổn thương cơ thể do tổn thương thực quản được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương thực quản được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   Mục

   Tổn thương

   Tỷ lệ %

   I.

   Tổn thương thực quản

   1

   Khâu lỗ thủng thực quản một đến hai lỗ không gây di chứng ảnh hưởng đến ăn uống

   26-30

   2.

   Khâu lỗ thủng thực quản từ ba lỗ trở lên không gây di chứng ảnh hưởng đến ăn uống

   31 -35

   3.

   Khâu lỗ thủng thực quản gây di chứng ảnh hưởng đến ăn uống (chỉ ăn được thức ăn mềm)

   36-40

   4.

   Khâu lỗ thủng thực quản có biến chứng rò hoặc hẹp phải mổ lại, gây hẹp vĩnh viễn, chỉ ăn được chất lỏng

   61 - 63

   5.

   Chít hẹp thực quản do chân thương phải mở thông dạ dày vĩnh viễn để ăn uống (đã bao gồm cả mở thông dạ dày)

   71 -73

   6.

   Chít hẹp thực quản do chấn thương: Tùy thuộc mức độ ảnh hưởng đến ăn uống tính tỷ lệ % TTCT theo mục 3 hoặc 4

   7.

   Chít hẹp thực quản do chấn thương phải phẫu thuật tạo hình thực quản

   7.1.

   Kết quả tốt

   66-70

   7.2.

   Kết quả không tốt vẫn phải mở thông dạ dày

   73-75

   * Ghi chú: Nếu lấy đại tràng tạo hình thực quản thì tỷ lệ % TTCT tính cả tỷ lệ % TTCT của các phẫu thuật lấy đại tràng, nối, ghép thực quản.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn