Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương âm hộ, âm đạo được là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:12/12/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương âm hộ, âm đạo được là bao nhiêu %? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương âm hộ, âm đạo được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   Tỷ lệ

   XI.

   Tổn thương âm hộ, âm đạo

   1.

   Tổn thương âm hộ, âm đạo không gây biên dạng, không ảnh hưởng chức năng: Tính tỷ lệ % TTCT như sẹo phần mềm

   2.

   Tổn thương âm hộ, âm đạo gây biến dạng

   2.1.

   Không ảnh hưởng chức năng: Tính tỷ lệ % TTCT như sẹo phần mềm nhân hệ số 3

   2.2.

   Có ảnh hưởng chức năng

   16-20

   3.

   Mất âm vật

   3.1.

   Mất một phần

   6- 10

   3.2.

   Mất hoàn toàn

   11-15

   4.

   Mất môi lớn

   4.1.

   Một bên

   1 - 5

   4.1.1.

   Mất một phần

   4.1.2.

   Mất hoàn toàn

   6- 10

   4.2.

   Hai bên: Cộng tỷ iệ % TTCT của từng bên theo phương pháp cộng tại Thông tư

   5.

   Mất môi bé

   5.1.

   Một bên

   5.1.1.

   Mất một phần

   1-5

   5.1.2.

   Mất hoàn toàn

   6-10

   5.2.

   Hai bên: Cộng tỷ lệ % TTCT của từng bên theo phương pháp cộng tại Thông tư

   * Ghi chú: Tất cả các tổn thương ở mục XI

   - Từ 40 tuổi trở xuống: Cộng 50% tỷ lệ % TTCT.

   - Từ 55 tuổi trở lên: Trừ 50% tỷ lệ % TTCT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn