Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương bìu là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:14/12/2019

Liên quan đến công tác khám tuyển Nghĩa vụ quân sự. Cho hỏi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương bìu được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương bìu được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   Tỷ lệ

   Tổn thương bìu

   1.

   Mất một phần da bìu không kèm theo giảm chức năng, không sai vị trí và không mất di động của tinh hoàn

   3-5

   2.

   Mất một phần da bìu, không giảm chức năng tinh hoàn nhưng có kèm theo sai vị trí hoặc mất di động tinh hoàn

   6- 10

   3.

   Mất toàn bộ da bìu hoặc mất một phần da bìu cần ghép tinh hoàn vào nơi khác để bảo tồn chức năng tinh hoàn

   16-20

   * Ghi chú: Tất cả các tổn thương ở mục XIV

   - Từ 40 tuổi trở xuống: Cộng 50% tỷ lệ % TTCT.

   - Từ 65 tuổi trở lên: Trừ 50% tỷ lệ % TTCT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn