Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương dương vật được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:10/12/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương dương vật được xác định là bao nhiêu %? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương dương vật được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   VII.

   Tổn thương dương vật

   Tỷ lệ

   1.

   Mất một phần dương vật

   21 -25

   2.

   Đứt một phần dương vật đã nối lại

   2.1.

   Không có di chứng

   11-15

   2.2.

   Có di chứng: Cộng với tỷ lệ % TTCT của di chứng theo phương pháp cộng tại Thông tư

   3.

   Đứt hoàn toàn dương vật, đã nối lại

   3.1.

   Không có di chứng

   21 -25

   3.2.

   Có di chứng: Cộng với tỷ lệ % TTCT của di chứng theo phương pháp công tại Thông tư

   4.

   Đứt hoàn toàn dương vật, không nối lại được, đã phẫu thuật tạo hình dương vật.

   31-35

   5.

   Mất hoàn toàn dương vật

   36 - 40

   6.

   Sẹo dương vật

   6.1.

   Không gây co kéo dương vật: Tính tỷ lệ % TTCT như sẹo phần mềm

   6.2.

   Gây co kéo dương vật

   11-15

   7.

   Lóc da dương vật phải ghép da

   7.1.

   Không có di chứng

   11 - 15

   7.2.

   Có di chứng: Cộng với tỷ lệ % TTCT của di chứng theo phương pháp cộng tại Thông tư

   8.

   Di chứng tổn thương dương vật không thể thực hiện chức năng sinh dục

   16-20

   9.

   Đứt dây hãm bao qui đầu

   9.1.

   Khâu phục hồi tốt

   1-5

   9.2.

   Phục hồi một phần, để lại di chứng (đau, quan hệ tình dục khó khăn)

   6- 10

   * Ghi chú: Tất cả các tổn thương ở mục VII

   - Từ 40 tuổi trở xuống: Cộng thêm 50% tỷ lệ % TTCT.

   - Từ 65 tuổi trở lên: Trừ 50% tỷ lệ % TTCT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn