Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương ống dẫn tinh được là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:12/12/2019

Liên quan đến việc xác định tỷ lệ tổn thương sức khỏe, tôi thắc mắc: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương ống dẫn tinh được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương ống dẫn tinh được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   Tổn thương

   Tổn thương ống dẫn tinh/ống dẫn trứng, vòi trứng

   Tỷ lệ

   Tổn thương một bên

   Tổn thương không gây đút, phục hồi tốt

   5 -9

   Tổn thương gây đứt, phẫu thuật nối phục hồi tốt

   11 - 15

   Tổn thương gây đứt, không phẫu thuật hoặc phẫu thuật không phục hồi được

   16-20

   Tổn thương gây tắc, không thể phục hồi

   16-20

   Tổn thương hai bên: Cộng tỷ lệ % TTCT của từng bến theo phương pháp cộng tại Thông tư

   * Ghi chú: Tất cả các tổn thương ở mục X

   - Từ 40 tuổi trở xuống: Cộng 50% tỷ lệ % TTCT.

   - Từ 55 tuổi trở lên: Trừ 50% tỷ lệ % TTCT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn