Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương sản khoa là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:14/12/2019

Liên quan đến việc giảm định tổn thương cơ thể, nhờ cung cấp giùm tôi thông tin: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương sản khoa được xác định là bao nhiêu %? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương sản khoa được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   Tổn thương

   XII.

   Tổn thương sản khoa

   Tỷ lệ

   1.

   Tổn thương gây dọa sảy thai

   1.1.

   Điều trị bảo tồn kết quả tốt

   1 - 5

   1.2.

   Điều trị bảo tồn không kết quả, phải đình chỉ thai nghén (bỏ thai): Tính tỷ lệ % TTCT như tổn thương gây sảy thai

   2.

   Tổn thương gây sảy thai, thai chết lưu

   2.1.

   Ba tháng đầu

   11-15

   2.2.

   Ba tháng giữa

   16-20

   2.3.

   Ba tháng cuối

   21 -25

   3.

   Tổn thương gây đẻ non

   3.1.

   Đẻ non con sống

   16-20

   3.2.

   Đẻ non con chết

   31 -35

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn