Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tinh hoàn/buồng trứng là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:10/02/2020

Nhờ cung cấp giúp mình thông tin: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tinh hoàn/buồng trứng được xác định là bao nhiêu %? Cảm ơn các bạn.

Tải về:

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tinh hoàn/buồng trứng được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   Tỷ lệ

   VI.

   Tổn thương tinh hoàn/buồng trứng

   1.

   Tổn thương mất tinh hoàn/buồng trứng

   1.1.

   Mất một phần một bên

   6- 10

   1.2.

   Mất hoàn toàn một bên

   16-20

   1.3.

   Mất cả hai bên

   36-40

   2.

   Tổn thương gây teo tinh hoàn mất chức năng sinh tinh

   2.1.

   Một bên

   11-15

   2.2.

   Hai bên

   30-35

   3.

   Tổn thương gây teo buồng trứng mất chức năng sinh trứng

   3.1.

   Một bên

   16-20

   3.2.

   Hai bên

   31 -35

   4.

   Dập tinh hoàn/buồng trứng, còn chức năng sinh tinh/sinh trứng

   4.1.

   Một bên

   4.1.1.

   Điều trị nội khoa bảo tồn

   1 -5

   4.1.2.

   Điều trị bằng phẫu thuật nhưng không cắt bỏ

   6- 10

   4.2.

   Hai bên: Cộng tỷ lệ % TTCT của từng bên theo phương pháp cộng tại Thông tư

   5.

   Dập tinh hoàn/buồng trứng gây mất chức năng: Tính tỷ lệ % TTCT như teo tinh hoàn/buồng trứng

   * Ghi chú: Tất cả các tổn thương ở mục VI

   - Từ 40 tuổi trở xuống: Cộng thêm 50% tỷ lệ % TTCT.

   - Từ 55 tuổi trở lên (đối với nữ) và từ 65 tuổi trở lên (đối với nam): Trừ 50% tỷ lệ % TTCT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn