Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tử cung được là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:10/12/2019

Liên quan đến việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể trong công tác giám định tư pháp, cho em hỏi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tử cung được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tử cung được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   VIII.

   Tổn thương tử cung

   Tỷ lệ

   1.

   Tổn thương thành tử cung nhưng chưa thủng, không có di chứng

   16-20

   2.

   Thủng tử cung, điều trị phẫu thuật không có di chứng

   21 -25

   3.

   Tổn thương tử cung có di chứng (dính buồng tử cung...)

   26-30

   4.

   Cắt tử cung bán phần

   31 -35

   5.

   Cắt tử cung hoàn toàn

   46-50

   * Ghi chú: Tất cả các tổn thương ở mục VIII

   - Từ 40 tuổi trở xuống: Cộng thêm 50% tỷ lệ % TTCT.

   - Từ 55 tuổi trở lên: Trừ 50% tỷ lệ % TTCT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn