Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương vú ở nữ giới là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:12/12/2019

Liên quan đến công tác giám định tổn thương sức khỏe. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương vú ở nữ giới là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương vú ở nữ giới được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   IX.

   Tổn thương vú (Nữ giới)

   Tỷ lệ

   1.

   Tổn thương núm vú

   1.1.

   Một bên

   1.1.1.

   Mất một phần: Tỷ lệ % TTCT của sẹo phần mềm nhân hệ số 3

   1.1.2.

   Mất toàn bộ

   11 - 13

   1.2.

   Hai bên; Cộng tỷ lệ % TTCT của từng bên theo phương pháp cộng tại Thông tư

   2.

   Tổn thương vú

   2.1.

   Một bên

   2,1,1.

   Mất một phần: Tỷ lệ % TTCT của sẹo phần mềm nhân hệ số 3

   2.1.2.

   Mất hoàn toàn

   21 -25

   2.2.

   Hai bên: Cộng tỷ lệ % TTCT của từng bên theo phương pháp cộng tại Thông tư

   * Ghi chú: Tất cả các tổn thương ở mục IX

   - Từ 40 tuổi trở xuống: Cộng 50% tỷ lệ % TTCT

   - Từ 55 tuổi trở lên: Trừ 50% tỷ lệ % TTCT

   - Tổn thương vú ở nam giới: Tính tỷ lệ % TTCT của sẹo phần mềm nhân hệ số 3.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn