Tỷ lệ tổn thương cơ thể tổn thương lách được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:06/12/2019

Liên quan đến việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể trong giám định y khoa. Ban biên tập cho hỏi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể tổn thương lách được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể tổn thương lách được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT Tổn thương Tỷ lệ

   IX.

   Tổn thương lách

   1.

   Đụng dập lách điều trị bảo tồn

   5-7

   2.

   Tổn thương rách, vỡ lách, phẫu thuật điều trị vẫn bảo tồn được lách

   16-20

   3.

   Cắt bán phần lách

   21 -25

   4.

   Cắt lách toàn bộ

   31 -35

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn