Tỷ lệ tổn thương cơ thể tổn thương tụy được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:05/12/2019

Liên quan đến việc tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể tổn thương tụy được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể tổn thương tụy được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   8.

   Phẫu thuật đường mật nhiều lần do rò mật, tắc mật

   71 -73

   VIII.

   Tổn thương tụy

   1.

   Tổn thương tụy phải khâu

   1.1.

   Khâu đuôi tụy

   31 -35

   1.2.

   Khâu thân tụy

   36-40

   1.3.

   Khâu đầu tụy

   41 -45

   1.4.

   Tổn thương bao tụy phải khâu: Tính tỷ lệ % TTCT như khâu rách thanh cơ ống tiêu hóa

   2.

   Tổn thương phải phẫu thuật nối ống tụy - ruột non

   51-55

   3.

   Tổn thương phải phẫu thuật cắt tụy

   3.1.

   Cắt đuôi tụy kết quả tốt

   46-45

   3.2.

   Cắt đuôi tụy biến chứng rò phải phẫu thuật lại, điều trị có kết quả, thể trạng không suy mòn

   61

   3.3.

   Phẫu thuật cắt tá tràng, đầu tụy

   71-75

   3.4.

   Phẫu thuật cắt tá tràng, đầu tụy ảnh hưởng nhiều đến dinh dưỡng, thể trạng gầy

   81

   3.5.

   Phẫu thuật cắt tá tràng, đầu tụy biến chứng rò kéo dài sau phẫu thuật, điều trị ít kết quả, thể trạng rất gầy, suy mòn

   85

   4.

   Chấn thương tụy điều trị bảo tồn

   16-20

   5.

   Nang giả tụy sau chấn thương

   26-30

   6.

   Chấn thương tụy ảnh hưởng chức năng tụy: Tính theo tỷ lệ % TTCT ở mục V. Chương tổn thương cơ thể do tổn thương hệ nội tiết

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn