Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương màng phổi

Ngày hỏi:08/03/2019

Tôi bị đánh tổn thương màng phổi nên muốn khởi kiện. Do đó, Ban biên tập có thể cung cấp thông tin giúp tôi về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương màng phổi được không? Chân thành cảm ơn rất nhiều

Hải Minh (minh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương màng phổi được quy định tại Mục III Chương 4 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ hô hấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   III. Tổn thương màng phổi

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Tổn thương màng phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng

   3 - 5

   2. Dị vật màng phổi đơn thuần

   16 - 20

   3. Dị vật màng phổi gây biến chứng dày dính phế mạc - tính theo tỷ lệ tổn thương màng phổi Mục 4, 5, 6 - tùy thuộc mức độ biến chứng

   4. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi dưới một phần tư diện tích hai phế trường

   21 - 25

   5. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường

   26 - 30

   6. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi trên một phần hai diện tích hai phế trường

   31 - 35

   7. Phẫu thuật bóc tách màng phổi một bên do dày dính

   36 - 40

   8. Phẫu thuật bóc tách màng phổi hai bên do dày dính

   51 - 55

   9. Cặn màng phổi sau tràn khí, tràn máu màng phổi

   9.1. Điều trị nội khoa ổn định

   6 - 10

   9.2. Điều trị nội khoa không ổn định dẫn đến dày dính màng phổi

   Tính ở mục dày dính màng phổi


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương màng phổi. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn