Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương thực quản

Ngày hỏi:08/03/2019

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương thực quản được quy định cụ thể ra sao? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của chị Xuân Lan (xuan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương thực quản được quy định tại Mục I Chương 5 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ tiêu hóa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   I. Tổn thương thực quản

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Khâu lỗ thủng thực quản không gây di chứng ảnh hưởng đến ăn uống

   31

   2. Khâu lỗ thủng thực quản có di chứng gây ảnh hưởng đến ăn uống (chỉ ăn được thức ăn mềm)

   41 - 45

   3. Khâu lỗ thủng thực quản có biến chứng rò hoặc hẹp phải mổ lại, gây hẹp vĩnh viễn, chỉ ăn được chất lỏng

   61 - 63

   4. Chít hẹp thực quản do chấn thương phải mở thông dạ dày vĩnh viễn để ăn uống

   71 - 73

   5. Chít hẹp thực quản do chấn thương tùy thuộc mức độ ảnh hưởng đến ăn uống (Áp dụng mục 2 hoặc 3)

   6. Chít hẹp thực quản do chấn thương gây chít hẹp phải phẫu thuật tạo hình thực quản

   6.1. Kết quả tốt

   66 - 70

   6.2. Kết quả không tốt vẫn phải mở thông dạ dày

   73 - 75


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương thực quản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn