Tỷ lệ tổn thương cơ thể do có sẹo giác mạc, củng mạc

Ngày hỏi:21/12/2019

Liên quan đến việc xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của người bệnh. Ban biên tập cho tôi hỏi: Mức tỷ lệ tổn thương cơ thể do sẹo giác mạc, củng mạc được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức tỷ lệ tổn thương cơ thể do sẹo giác mạc, củng mạc được xác định tại Chương 10 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn Thương

   Tỷ lệ

   VI.

   Sẹo giác mạc, củng mạc

   1.

   Sẹo giác mạc không ảnh hưởng thị lực

   5

   2.

   Sẹo giác mạc ảnh hưởng thị lực: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 5% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41 % một mắt

   3.

   Sẹo củng mạc không ảnh hưởng thị lực

   2

   4.

   Sẹo củng mạc ảnh hưởng thị lực: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 2% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41%

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn