Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương bàn chân và khớp cổ chân được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:19/12/2019

Hiện đang công tác trong ngành tư pháp. Vì yêu cầu công việc Ban biên tập cho tôi hỏi tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thưởng bàn chân và khớp cổ chân được xác định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thưởng bàn chân và khớp cổ chân được xác định tại Chương 7 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn Thương

   Tỷ lệ %

   IX.

   Bàn chân và khớp cổ chân

   1.

   Tháo khớp cổ chân một bên

   45

   2.

   Tháo khớp cổ chân hai bên: Cộng tỷ lệ % TTCT của từng bên theo phương pháp cộng tại Thông tư

   3.

   Tổn thương mắt cá trong một bên

   3.1.

   Không ảnh hưởng khớp

   6- 10

   3.2.

   Gây cứng khớp cổ chân; Tính tỷ lệ % TTCT theo mục IX.6

   3.3.

   Trật khớp cổ chân điều trị khỏi

   1 -3

   4.

   Cắt bỏ nửa trước bàn chân (tháo khớp các xương bàn hay thủ thuật Lisfranc)

   35

   5.

   Cắt bỏ giữa bàn chân còn để lại chỗ chống gót (thủ thuật Chopart, Ricard hay Pirogoff)

   41

   6.

   Chấn thương khớp cổ chân dẫn đến hậu quả cứng khớp

   6.1.

   Cứng khớp ở tư thế cơ năng (0°)

   21

   6.2.

   Cứng khớp ở tư thế bất lợi cho chức năng khớp cổ chân

   31

   6.3.

   Cứng khớp không hoàn toàn (hạn chế vận động khớp)

   11 - 15

   7.

   Đứt gân gót (gân Achille)

   7.1.

   Đã nối lại, không ngắn gân

   11 - 15

   7.2.

   Gân bị ngắn sau khi nối, bàn chân ngả về phía trước

   21-25

   7.3.

   Không nối lại kịp thời để cơ dép co lại thành một cục, đi lại khó khăn

   26-30

   8.

   Cắt bỏ toàn bộ xương gót

   31 -35

   9.

   Gãy hoặc vỡ xương gót

   9.1.

   Vỡ xương gót không ảnh hưởng vận động

   6- 10

   9.2.

   Vỡ thân xương gót có ảnh hưởng đến đi lại, lao động

   11 - 15

   9.3.

   Gãy góc Boehler (phần Thalamus của xương gót) làm sập vòm bàn chân, đi lại khó và đau

   10.

   Cắt bỏ xương sên

   26-30

   11.

   Gãy xương sên làm bàn chân biến dạng, đi lại khó khăn

   16-20

   12.

   Gãy/vỡ xương thuyền

   6- 10

   13.

   Gãy/vỡ xương hộp

   11 - 15

   14.

   Gãy/vỡ nhiều xương nhỏ giữa bàn chân dẫn đến hậu quả cứng/hàn khớp bàn chân

   16-20

   15.

   Gãy hoặc mất đoạn một xương bàn của bàn chân

   15.1.

   Can liền tốt, bàn chân không biến dạng, không ảnh hưởng đến đi đứng

   3-5

   15.2.

   Bàn chân biến dạng và trở ngại đến việc đi đứng, lao động

   11-15

   16.

   Gãy hoặc mất đoạn nhiều xương bàn của một bàn chân

   16.1.

   Gãy hai xương bàn chân, can liền tốt, bàn chân không biến dạng, không ảnh hưởng đến vận động

   6-10

   16.2.

   Gãy hai xương bàn, can liên xâu hoặc mất đoạn hai xương bàn

   16 - 20

   163.

   Gãy trên hai xương bàn hoặc mất đoạn xương làm bàn chân biến dạng gây trở ngại nhiều đến việc đi đứng, lao động

   21-25

   17.

   Mảnh dị vật nẳm trong khe khớp cổ chân (chày - gót - sên)

   16-20

   18.

   Còn nhiều mảnh dị vật nhỏ ở phần mềm gan bàn chân hay gãm ở xương bàn chân ảnh hưởng đến đi lại, lao động

   18.1.

   Có dưới 10 mảnh

   11-15

   18.2.

   Có từ 10 mảnh trở lên

   16-20

   19.

   Bong gân khớp cổ chân điều trị lâu không khỏi

   16-20

   20.

   Viêm khớp cổ chân mạn tính sau chấn thương trật khớp, bong gân cổ chân

   16 - 20

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn