Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cẳng tay và khớp khuỷu tay xác định như thế nào?

Ngày hỏi:17/12/2019

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cẳng tay và khớp khuỷu tay xác định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cẳng tay và khớp khuỷu tay được xác định tại Chương 7 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn Thương

   Tỷ lệ %

   IV.

   Cẳng tay và khớp khuỷu tay

   1.

   Tháo một khớp khuỷu

   61

   2.

   Cụt một cẳng tay

   2.1.

   Đường cắt 1/3 trên

   56-60

   2.2.

   Đường cắt 1/3 giữa trở xuống

   51-55

   3.

   Gãy mỏm khuỷu xương trụ

   3.1.

   Gãy đơn thuần không gây ảnh hưởng khớp

   6-10

   3.2.

   Gãy mỏm khuỷu xương trụ gây hậu quả biến dạng cứng một khớp khuỷu

   3.2.1.

   Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 5° đến 145°

   11-15

   3.2.2.

   Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng 45° đến 90°

   26-30

   3.2.3.

   Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 0° đến 45°

   31 - 35

   3.2.4.

   Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 100° đến 150°

   51 -55

   4.

   Trật khớp khuỷu cũ

   4.1.

   Trật khớp khuỷu điều trị khỏi

   3-5

   4.2.

   Trật khớp khuỷu cũ dễ tái phát

   11-15

   4.3.

   Trật khớp quay - trụ điều trị khỏi

   1 -3

   5.

   Gãy hai xương cẳng tay

   5.1.

   Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả hai xương

   5.1.1.

   Khớp giả chặt

   26-30

   5.1.2.

   Khớp giả lỏng

   31 -35

   5.2.

   Can liền tốt trục thẳng, chức năng cẳng tay gần như bình thường

   11-15

   5.3.

   Một xương liền tốt, một xương liền không tốt

   16-20

   5.4.

   Xương liền xấu, trục lệch, chi ngắn dưới 3cm

   26-30

   5.5.

   Xương liền xấu, trục lệch, chi ngắn trên 3cm, ảnh hưởng đến chức năng sấp - ngửa cẳng tay và vận động của khớp cổ tay

   31 -35

   5.6.

   Bốn đầu xương gãy dính nhau, can xấu, mất sấp ngửa cẳng tay, teo cơ

   31-35

   6.

   Gãy đầu dưới cả hai xương cẳng tay sát cổ tay

   6.1.

   Hạn chế vận động khớp cổ tay ít và vừa (1 đến 2/5 động tác cổ tay

   16-20

   6.2.

   Hạn chế vận động khớp cổ tay nhiều (trên 3 động tác cổ tay)

   21 -25

   6.3.

   Cứng khớp cổ tay tư thế cơ năng (0°)

   21-25

   6,4.

   Cứng khớp cổ tay tư thế gấp hoặc ngửa tối đa

   31 -35

   6.5.

   Cứng khớp cổ tay tư thế còn lại

   26-30

   6.6.

   Trật khớp cổ tay cũ dễ tái phát

   11 - 15

   6.7.

   Thoát vị bao hoạt dịch khớp cổ tay ảnh hưởng vận động khớp cổ tay ít, không ảnh hưởng thẩm mỹ

   1 -3

   6.8.

   Thoát vị bao hoạt dịch khớp cổ tay ảnh hưởng vận động khớp cổ tay nhiều hoặc ảnh hưởng thẩm mỹ

   4 - 6

   7.

   Gãy thân xương quay

   7.1.

   Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi, chức năng cẳng tay tương đối bình thường

   6- 10

   7.2.

   Can liền xấu, trục lệch hoặc chi bị ngắn trật khớp quay - trụ và hạn chế chức năng sấp - ngửa

   21-25

   7.3.

   Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả xương quay

   7.3.1.

   Khớp giả chặt

   11-15

   7.3.2.

   Khớp giả lỏng

   21 -25

   8.

   Gãy đầu trên xương quay có di chứng gây hạn chế vận động gấp- duỗi khớp khuỷu và hạn chế sấp, ngửa cẳng tay, kèm theo teo cơ

   21-25

   9.

   Gãy đầu dưới xương quay (kiểu Pouteau - Colles)

   9.1.

   Kết quả điều trị tốt

   6- 10

   9.2.

   Hạn chế vận động cẳng tay, cổ tay

   11-15

   10.

   Gãy thân xương trụ

   10.1.

   Can liền tốt, trục thẳng, chức năng cẳng tay không bị ảnh hưởng

   6- 10

   10.2.

   Can liền xấu, trục lệch hoặc hai đầu gãy dính với xương quay làm mất chức năng sấp, ngửa cẳng tay

   21 -25

   10.3.

   Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả

   10.3.1.

   Khớp giả chặt

   11-15

   10.3.2.

   Khớp giả lỏng

   16-20

   11.

   Gãy 1/3 trên xương trụ và trật khớp đầu trên xương quay (gãy kiểu Monteggia) không để lại di chứng

   * Ghi chú: Nếu để lại di chứng cứng khớp khuỷu: Tính tỷ lệ % TTCT theo mục IV.3.2.

   6-10

   12.

   Gãy mỏm trâm quay hoặc trâm trụ không ảnh hưởng vận động khớp cổ tay

   * Ghi chú: Nếu ảnh hưởng vận động khớp cổ tay, tính tỷ lệ % TTCT theo mức độ hạn chế vận động khớp.

   6- 10

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn